Stories

Mọi sự trên trời dưới đất đều tuân theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Sứ điệp phục hưng 2027: Tín đồ Anabaptist thời hiện đại Sứ điệp phục hưng 2027 là tên của một chuỗi hoạt động do Ủy ban Đời sống Đức tin thuộc Hội đồng Mennonite Thế giới tổ chức nhằm chào mừng kỉ niệm 500 năm sự ra đời của phong trào Anabaptist... more/más/suite

Những sứ điệp tiên tri tại Đại hội đồng thế giới

“Thế gian này cần nghe lời làm chứng của chúng ta hơn bao giờ hết. Đã đến lúc để tỏ ra cho thế gian biết Chúa là con đường duy nhất dẫn đến sự bình an. Đã đến lúc chúng ta đi ra theo lời mà Chúa dạy.” Đó là lời mở đầu của Ron Sider trước hội đồng... more/más/suite