Stories

Een onophoudelijke eis

Zoals vele mennonieten koester ik de zestiende-eeuwse verhalen van het lijden van de wederdopers. Zoals vele spookt de gevaarlijke herinnering van de gekruisigde in mijn hoofd: ‘Neem je kruis op je, en volg mij.’ [Mat.26;24] more/más/suite

Solidair met de Wayana in Frans-Guyana

Linia woont in Frans-Guyana, in een afgelegen plaats in het oerwoud, Taluene geheten, aan de Marowijne. Het voedsel in Linia’s gemeenschap is besmet door de goudwinning. Evenals andere inheemse volken wereldwijd heeft Linia’s volk geen... more/más/suite

‘Vrede in mijn hart’

Esuno Kokoro uchini (Het hart van Jezus wordt in mijn hart weerspiegeld). Esuno Heiwa uchini (Ik heb de vrede van Jezus in mijn hart). Mitsuru Ishido schreef dit lied ter bemoediging van Nasu Keiko, een medelid van de doopsgezinde gemeente die... more/más/suite

Solidariteit en onze onderlinge verbondenheid

Justo al escribir estas palabras, nuestro mundo está envuelto por varias luchas. En primer lugar, hemos sido oprimidos por una pandemia mundial que ha alterado cualquier sentido de normalidad que pudiéramos haber asumido. Nuestra segunda lucha es... more/más/suite

Aanvang door een responsoriale litanie

Voorganger: Alleen God is ons heil en eer. Hij is onze schuilplaats, en onze zekere Rots. Gemeente: Wij wachten stil op God, want in hem is onze hoop, onze Rots en ons Heil. Voorganger: O mijn volk, vertrouw op God te allen tijde. Stort uw hart bij... more/más/suite

Wisselgebed

Tekst: Lucas 4:18-21 (NBV) Voorganger: De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden… Allen: Vergeef ons, Heer, als onze daden niet in overstemming zijn geweest met de... more/más/suite